Bouw mee aan replica van het eerste poolschip

Vzw De Steenschuit is al meer dan 25 jaar een competentiecentrum dat langdurig laaggeschoolde werkzoekenden reactiveert op de arbeidsmarkt. Meer dan een klassiek opleidingsprogramma, biedt zij haar cursisten een totaalpakket met focus op praktijkervaring. Zo bouwen de deelnemers mee aan de bouw van historische schepen, waar ze daarenboven de nodige motivatie uit halen.

Sinds 2013 werken zij – onder begeleiding van ervaren scheepsbouwers – aan de realisatie van de historische Belgische driemaster de Belgica. Met dit schip bracht onze landgenoot Adrien De Gerlache 120 jaar geleden als eerste ooit de Zuidpool in kaart.

De Steenschuit draagt het Belgisch maritiem erfgoed en onze vaderlandse maritieme geschiedenis duidelijk hoog in het vaandel. Ook u kan hen bijstaan om de herinneringen aan onze helden levendig te houden. En dat is nodig …

De Gerlache en de Belgica: Onbekend maakt onbemind?

Want geef toe: Ondanks zijn pioniersrol in de wereld van de ontdekkingsreizen; Ondanks zijn ongezien avontuur, waarbij hij liefst 15 maanden met de Belgica kwam vast te zitten in het poolijs; Ondanks zijn talrijke opmetingen en experimenten die België wereldwijde faam bezorgden en een schat aan wetenschappelijke informatie opleverden; … raakt De Gerlache en de eerste zuidpoolexpeditie toch in de vergetelheid.

Waar andere landen hun pioniers en helden op handen dragen en hun maritieme cultuur bezingen, daar zijn we in België toch vaak eerder bescheiden. Ten onrechte. Met de bouw van de replica van dit iconische poolschip willen de Steenschuit en haar cursisten dit verhaal opnieuw onder de aandacht brengen.

Na voltooiing zal dit schip haar ligplaats krijgen op de nieuwe maritieme erfgoedsite in de Haven van Antwerpen, en eventueel opnieuw zelfs het ruime sop kiezen.

Neem een kijkje op hun websiteNeem een kijkje op hun website

Bekend en bemind, met Cosix copywriting

U kan de Steenschuit, onze vaderlandse maritieme geschiedenis, ons cultureel erfgoed én uw personenbelasting een dienst bewijzen.

De bouw van het schip, en daarmee het op peil houden van ons collectief geheugen, verloopt helaas niet kosteloos. Daarvoor rekent zij op kleine en grote giften van particulieren en bedrijven.

Met gedegen communicatie zet Cosix De Steenschuit mee in de markt, in de hoop op die manier de aandacht van geïnteresseerden en geldschieters te wekken en het project naar een hoger niveau te tillen.

Lees hier de prachtige verhalenLees hier de prachtige verhalen