Category

Copywriting tips

Content curation

Je hebt in de wereld twee soorten mensen. Mensen die content creëren, en mensen die eerder gecreëerde content verspreiden.

De eerste groep is uiteraard nodig, opdat de tweede kan bestaan. Maar ook zonder de tweede groep, zou het bereik van de eerste slechts zeer beperkt zijn. Ze zijn wederzijds afhankelijk.

De eerste groep zijn de mensen die wel eens graag in de pen kruipen om hun kennis en visie over bepaalde materie te communiceren. Hun volgers kennen na verloop van tijd zijn of haar expertise en vertrouwen erop.

Mensen lezen dagelijks over hun professionele activiteit. Jij ook, allicht. Waarom zou je al deze – voor jou – zinvolle informatie dan niet meteen met je netwerk delen?

In deze blog hebben we het over de tweede groep, dewelke de grootste is. Zij delen wat voorgaande creëren. En voor de duidelijkheid, daar is niets mis mee. We doen het allemaal wel eens: we zien een leerrijk artikel, boeiende grafiek of interessante informatie passeren en delen het met onze volgers. We willen ons netwerk iets meegeven. Dat heet content curation.

Voor we verder gaan, allereerst nog mijn excuses voor deze term, maar een duidelijke Nederlandstalige variant circuleert vooralsnog niet. Ik doe aan het eind een verdienstelijke poging.

Wie doet aan Content Curation?

Je hebt misschien niet de tijd om zelf iets nieuws te creëren. Je bent dagelijks druk in de weer met het runnen van je bedrijf, of met het uitwerken van projecten voor je werkgever. Dan is dit iets voor jou.

Of je staat nog maar aan de prille loopbaan en je eigen expertise is nog niet dusdanig uitgebreid dat je zelf in je pen kan kruipen. Lees ook dan zeker verder. Wat je business ook inhoudt, content verspreiden heeft altijd voordelen voor jezelf of je bedrijf.

Je leert dadelijk hoe je je expertise kan tentoon spreiden, zonder er zelf een grote hoeveelheid tijd in te steken.

Wie content, wat content?

In de dagelijkse overload aan informatie, dien je het meest unieke en relevante te selecteren. Het leidmotief in je keuze om al dan niet bepaalde content te delen, is het acroniem GOAL.

  • Gelezen – Gezien – Gehoord?

Wees bij het delen van informatie of blogpost van anderen zeker dat je de inhoud kent én apprecieert. Het zou jammer zijn dat de content achteraf vol alternatieve feiten (zeg maar ‘leugens’) blijkt te staan. Je reputatie hangt ervan af.

Hou ook je ogen en oren open, opdat je geen boeiende zaken uit je omgeving mist die je misschien wel als content had kunnen delen.

  • Origineel

Deel niet noodzakelijk datgene wat reeds 20 anderen deelden. Wees anders. Zoek de uitblinkers eruit, geef info waar andere niet meteen toegang tot hebben of alleszins harder naar zouden moeten zoeken. Je zal sneller zélf volgers krijgen, gezien je goede bronnen. ‘Waar blijft die het toch vinden…?’

  • Attractief

Is de content voldoende bruikbaar voor je volgers/netwerk? Is het wel relevant? Je kan veel delen, van mode tot voetbal over politiek en … De vraag is of je volgers hier wel op zitten te wachten. Tenzij je een goede link met de thematiek kan leggen, hou de alternatieve onderwerpen weg van je corebusiness. Schoenmaker, blijf bij je leest.

  • Leidend

Enigszins in het verlengde van het eerste: zorg dat je bron betrouwbaar is. Om zelf gerespecteerd te worden in je vakgebied, zorg dan dat je bron evenzeer toonaangevend is.